Złożenie zapisów na akcje serii C.
19 czerwca 2008
 21:48,

RB 50/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej, iż na podstawie informacji przekazanej przez KDPW w ramach wykonywania prawa poboru w dniach od 2 czerwca do 11 czerwca 2008 roku złożono:

– 2.918 zapisów podstawowych na 1.112.459.921 akcji zwykłych na okaziciela serii C PE ELKOP S.A.
– 239 zapisów dodatkowych na 2.181.689.667 akcji zwykłych na okaziciela serii C PE ELKOP S.A.

Ponadto KDPW SA informuje , że dokonano wpłat na pokrycie ww. akcji w łącznej wysokości 32 941 495,88 zł.

Zarząd informuje , że wielkość emisji akcji serii C wynosiła 1 287 832 000 szt.