Złożenie wniosku do Zarządu GPW o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku równoległym GPW.
5 lutego 2009
 23:01,

RB 13/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że w dniu 05.02.2009 roku został złożony wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o wprowadzenie do obrotu giełdowego:

1. 1.287.832.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 PLN, oznaczonych kodem
PLELKOP00013

2. 156.913.488 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 PLN, oznaczonych kodem
PLELKOP00013

Podstawa prawna przekazania raportu: par. 9 ust. 1 Regulaminu Giełdy.