Złożenie przez Emitenta zawiadomienia z art. 69B Ustawy o ofercie
10 kwietnia 2017
 17:22,

Raport bieżący nr 32/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 10.04.2017 r. w związku z nabyciem instrumentów finansowych Opcji Inwestycyjnych spółki PATRO INVEST Sp. z o.o. w Płocku o nabyciu których Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2017 z dnia 05.04.2017 r. skierował do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 _ w związku z art. 69b ust. 1 pkt. 2_ ustawy o ofercie publicznej.

Zawiadomienie zostało skierowane do KNF w związku z faktem, że posiadane przez Emitenta Opcje Inwestycyjne bezpośrednio odnoszą się do akcji Emitenta i są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść zawiadomienia skierowanego do Komisji Nadzoru Finansowego.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu