Złożenie przez Emitenta zawiadomienia z art. 69B Ustawy o ofercie
9 maja 2017
 17:11,

Raport bieżący nr 41/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 09.05.2017r. w związku z wykupem Opcji Inwestycyjnych przez spółkę PATRO INVEST Sp. z o.o. w Płocku, o którym to wykupie Emitent informował raportem bieżącym nr 37/2017 z dnia 02.05.2017 r. oraz skorygowanym raportem bieżącym nr 38/2017 z dnia 05.05.2017 r., Emitent skierował do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 _ w związku z art. 69b ust. 1 pkt. 2_ ustawy o ofercie publicznej.

Zawiadomienie zostało skierowane do KNF w związku z faktem, że wykupione w dniu 02.05.2017 r. Opcje Inwestycyjne bezpośrednio odnosiły się do akcji Emitenta i były wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść zawiadomienia skierowanego do Komisji Nadzoru Finansowego.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu