Złożenie przez Emitenta wniosków do KDPW S.A. oraz GPW S.A. po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego.
17 października 2007
 17:01,

RB 89/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,że w dniu 16.10.2007 roku Emitent złożył następujące wnioski do:

– Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia akcji serii B do obrotu giełdowego oraz o zakończenie w dniu 23.10.2007 roku notowania Praw do Akcji serii B PE ELKOP S.A. zarejestrowanych pod kodem PLELKOP00047,

-Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. – o zarejestrowanie w dniu 24.10.2007 roku na kontach Uczestników KDPW akcji nowej emisji powstałych po zamianie Praw Do Akcji zgodnie ze stanami kont PDA na koniec ostatniego dnia obrotowego, tj.23.10.2007 r.