Złożenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego.
20 kwietnia 2007
 23:37,

RB 33/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (Emitent) informuje:
W dniu 19 kwietnia 2007 roku został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną, w ramach której Emitent zamierza wyemitować 5.551.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B zgodnie z uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 grudnia 2006 roku.
O dalszych kwestiach związanych z emisją akcji serii B Spółka będzie informować w odrębnych komunikatach.