Złożenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego.
29 lutego 2008
 20:02,

RB 19/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o złożeniu w dniu 27.02.2008 roku do Komisji Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną w ramach której Emitent zamierza wyemitować 1.287.832.000 (jeden miliard dwieście osiemdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C zgodnie z uchwałami NWZA z dnia 11.12.2007 roku.
O dalszych istotnych kwestiach związanych z emisją akcji serii C Spółka będzie informować w odrębnych komunikatach.