Zgromadzenie Wierzycieli.
27 czerwca 2006
 19:52,

UNI-PL 9/2006

W ślad za raportem bieżącym nr 5/2006 dotyczącym Zgromadzenia Wierzycieli, w celu głosowania nad zawarciem układu z wierzycielami, Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości informację, że głosowanie Wierzycieli zostało odroczone na dzień 21 lipca 2006 roku.