Zgromadzenie Wierzycieli, w celu głosowania nad zawarciem układu upadłego z wierzycielami.
5 maja 2006
 16:39,

UNI-PL 5/2006

Zgodnie z wymogami Regulaminu GPW w Warszawie S.A. w sprawie obowiązków informacyjnych emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki PEPW ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości informację, że na dzień 27 czerwca 2006 roku o godz.11.00, w Sądzie Rejonowym w Katowicach, przy ul.Lompy 14, sala 107, Sędzia -komisarz zwołuje Zgromadzenie Wierzycieli, w celu głosowania nad zawarciem układu upadłego z wierzycielami.