Zgłoszenie gotowości do pracy w systemie ESPI
19 października 2004
 12:31,

RB-W 24/2004

Zgodnie z Regulaminem korzystania z ESPI Spółka ELKOP, będąca na rynku urzzędowym zgłasza gotowość do korzystania z tego systemu .
§ 54 Regulaminu korzystania z ESPI oraz PPO art.81 ust.1 pkt 3