Zbycie praw do akcji serii C i zawiadomienie Akcjonariusza o zejściu poniżej 10% głosów na WZA.
30 stycznia 2009
 22:57,

RB 10/2009

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 30.01.2009 roku od Pana Mirosława Kusia , że w wyniku sprzedaży 167 milionów praw do akcji serii C firmy ELKOP SA w dniu 28 stycznia 2009 roku , poza rynkiem regulowanym , udział Pana Mirosława Kusia obniżył się poniżej 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki Elkop SA .
Przed dniem 28 stycznia 2009 roku Pan Mirosław Kuś posiadał 208 524 658 praw do akcji serii C firmy Elkop SA , co stanowiło 11,8% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do oddania 208 524 658 głosów na WZA Spółki.
Po sprzedaży Pan Mirosław Kuś posiada 41 524 658 praw do akcji serii C Spółki Elkop SA stanowiących 2,35% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA Spółki Elkop SA i uprawnia do oddania 41 524 658 głosów na WZA Spółki.