Zbycie PDA przez Członka Rady Nadzorczej.
10 października 2007
 16:06,

RB 84/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 9.10.2007 roku,że Członek Rady Nadzorczej Emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej w dniach od 20.09.2007 do 09.10.2007 zbył 7 972 prawa do akcji PE ELKOP S.A. , po cenie 3,65 zł.