Zbycie i nabycie akcji PE ELKOP SA przez Prezesa Zarządu
24 marca 2010
 20:58,

RB 15/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 23.03.2010 roku , że w ramach sesji zwykłych w dniu 23.03.2010 roku Prezes Zarządu Gabriela Derecka zakupiła 28 422 szt (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa ) akcji ELKOP SA po cenie 0,02 zł ( 2 grosze).Natomiast w dniu 18.03.2010 roku zbyła 3 000 000 szt ( trzy miliony ) po cenie 0,01 zł ( 1 grosz ) .
Po przeprowadzonych transakcjach Pani Gabriela Derecka posiada 19.100.000 szt ( dziewiętnaście milionów sto )akcji PE ELKOP SA .