Zbycie akcji.
23 sierpnia 2006
 20:11,

UNI-PL 18/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 23.08.2006 roku, że Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zbyła 2.500 szt. akcji PEPW ELKOP S.A. co stanowi 0,59% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów. Po sprzedaży posiada 104.501 szt. akcji PEPW ELKOP co stanowi 24,47% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.