Zbycie akcji przez osobę zarządzającą.
8 marca 2007
 23:08,

RB 21/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 8 marca 2007 roku,że jedna z osób zarządzających emitenta w ramach sesji zwykłych zbyła w dniu 7 marca 2007 roku 735 sztuk akcji w cenie 47,60 zł.Przed tą transakcją osoba zarządzająca posiadała 1 155 sztuk akcji, a po zbyciu posiada 420 sztuk akcji.
Osoba zarzadzająca prosiła o nie upublicznianie danych osobowych.