Zbycie akcji przez Członka Zarządu I Członka Rady Nadzorczej PE ELKOP S.A
20 marca 2008
 20:12,

RB 24/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 19 marca 2008 roku,że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej Członek Zarządu Emitenta zbył w dniu 01.02.2008 roku 306 733 akcje PE ELKOP S.A. po cenie 0,19 zł.
Natomiast Członek Rady Nadzorczej Emitenta zbył w dniu 28.01.2008 roku 15 700 akcji PE ELKOP S.A. po cenie 5,10 zł.