Zbycie akcji przez członka Rady Nadzorczej.
12 stycznia 2007
 20:14,

RB 6/2007

Zarząd PEPW ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 11 stycznia 2007 roku, że Pani Małgorzata Rybak-Pierzyńska -członek Rady Nadzorczej emitenta w w yniku transakcji zawartych na GPW zbyła w dniach od 05.01.2007-10.01.2007 -16 062 szt akcji PEPW ELKOP S.A., po średniej cenie 20,78 zł.
Przed tą transakcją posiadała 26 062 szt akcji ELKOP S.A. co stanowiło 6,1 % kapitału zakładowego i dawało prawo do 6,1 % głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Po tej transakcji posiada 10 000 szt akcji ELKOP S.A. co stanowi 2,34 % kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu spółki.