Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej.
28 listopada 2007
 17:18,

RB 100/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości ,że Członek Rady Nadzorczej Emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW S.A. w Warszawie w ramach sesji zwykłej w dniu 23.11.2007 roku zbył 22 839 akcji PE ELKOP S.A., po cenie 3,00 zł.
Powodem sprzedaży akcji jest konieczność zakupu akcji spółki zależnej Emitenta.