Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej.
26 listopada 2007
 17:15,

RB 98/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że Członek Rady Nadzorczej Emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW S.A. w Warszawie w ramach sesji zwykłej w dniu 23.11.2007 zbył 900 akcji PE ELKOP S.A., po cenie 2,80 zł.