Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej.
1 sierpnia 2007
 13:15,

RB 69/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 31 lipca 2007 roku, że Członek Rady Nadzorczej w dniach 25-26.07.2007 w ramach sesji zwykłej na GPW zbył 25 000 akcji emitenta, z czego 20 000 akcji po cenie 3,40 zł oraz 5 000 akcji w cenie 3,68 zł.
Osoba nadzorująca prosiła o nie podawanie danych osobowych.