Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej.
6 kwietnia 2007
 23:20,

RB 29/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 5 kwietnia 2007 roku,że Członek Rady Nadzorczej emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej w dniu 30.03.2007 zbył 10 000 szt akcji PE ELKOP S.A. po cenie 6,20 zł , natomiast w dniu 02.02.2007 zbył 31 118 szt akcji po średniej cenie 5,84 zł.
Osoba nadzorująca prosiła o nie ujawnianie danych osobowych.