Zbycie akcji przez członka Rady Nadzorczej.
23 marca 2007
 23:15,

RB 26/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 23 marca 2007 roku, że członek Rady Nadzorczej emitenta w wyniku transakcji na GPW w ramach sesji zwykłej w dniu 16 marca 2007 roku zbył 77100 sztuk akcji PE ELKOP S.A., z czego 686 akcji w cenie 2,46 oraz 76414 akcji w cenie 2,45.
Osoba nadzorująca prosiła o nieupublicznianie danych osobowych.