Zbycie akcji przez członka Rady Nadzorczej.
22 marca 2007
 23:14,

RB 25/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 21 marca 2007 roku,że członek Rady Nadzorczej emitenta w wyniku transakcji na GPW w ramach sesji zwykłej w dniu 16 marca 2007 roku zbył 61 100 sztuk akcji PE ELKOP S.A. po cenie 2,46 zł.
Osoba nadzorująca prosiła o nieupublicznianie danych osobowych.