Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej.
1 lutego 2007
 22:47,

RB 11/2007

Zarząd PEPW ELKOP S.A. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku § 3 pkt.1 oraz pkt 2 podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 31 stycznia 2007 roku,że Członek Rady Nadzorczej ELKOP S.A. zbył w dniach 06-08.11.2006 -772 akcje Spółki PEPW ELKOP S.A.
W dniu 6.11.2006 -222 akcje w cenie 22,75 zł, w dniu 7.11.2006 -70 akcji w cenie 21,95 zł i w dniu 8.11.2006 – 480 akcji w cenie 20,70 zł.