Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej.
15 stycznia 2007
 20:16,

RB 7/2007

Zarząd PEPW ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację,że Pan Piotr Zalitacz-członek Rady Nadzorczej w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych zbył w dniach 08.01.07-12.01.07 11 000 szt akcji emitenta z czego:
08.01.07- 1000 akcji po cenie 22,50 zł,
620 akcji po cenie 22,70 zł,
09.01.07 – 380 akcji po cenie 21,50 zł,
50 akcji po cenie 21,70 zł,
10.01.07- 3 500 akcji po cenie 19,55 zł
12.01.07 – 587 akcji po cenie 20,00 zł,1678 akcji po 19,50 zł, 250 akcji po 19,90 zł,100 akcji po 19,81 zł,498 akcji po 19,80 zł, 200 akcji po 19,51 zł,95 akcji po 19,32 zł,602 akcji po 19,26 zł,237 akcji po 19,30 zł,274 akcji po 18,86 zł,50 akcji po 19,01 zł,779 akcji po 18,85 zł oraz 100 akcji po 19,00 zł.
Przed tą transakcją posiadał 46 000 szt akcji PEPW ELKOP S.A. co stanowiło 10,77 % kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Po tej transakcji posiada 35 000 szt akcji emitenta co stanowi 8,19 % kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu społki.