Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej.
21 marca 2008
 20:16,

RB 27/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 21 marca 2008 roku,że Pan Radosław Olszewski Członek Rady Nadzorczej w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej w dniu 12.02.2008 roku zbył 645 251 akcji Emitenta po cenie 0,11 zł.
Na dzień 21.03.2008 r. Pan Radosław Olszewski nie posiada żadnych akcji PE ELKOP S.A.