Zbycie akcji przez akcjonariusza.
11 grudnia 2006
 18:45,

UNI-PL 66/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 8 grudnia 2006 roku, iż Pan Krzysztof Konopka sprzedał 6 500 szt akcji ELKOP S.A. i po tej transakcji stan posiadania akcji wynosi 15 000 szt akcji co stanowi poniżej 5 % głosów na WZA i w kapitale emitenta.