Zbycie akcji PE ELKOP SA przez Członka Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.
9 czerwca 2008
 21:42,

RB 46/2008

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 09.06.2008 roku , że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych:

– Członek Rady Nadzorczej zbył w dniach 26.05.2008 – 29.05.2008 roku 7 500 000 szt ( słownie :siedem milionów pięćset tysięcy) praw poboru akcji PE ELKOP SA po cenie średniej 0,02 PLN . Transakcja ma związek z zamiarem wykupu akcji serii D.
Członek Rady Nadzorczej prosił o nieujawnianie jego nazwiska .
– Członek Rady Nadzorczej zbył w dniach 02.06.2008 – 06.06.2008 roku 22 216 900 (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset) praw poboru po cenie 0,01 PLN; 8 160 900 (osiem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset) akcji po cenie 0,02 PLN oraz złożył zapis na 1 759 710 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć) praw poboru PE ELKOP S.A.
Członek Rady Nadzorczej prosił o nieujawnianie jego nazwiska .
– Członek Zarządu zbył w dniu 06.06.2008 roku 520 956 ( słownie pięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć ) praw poboru akcji spółki PE ELKOP SA po cenie 0,01 zł .
Członek Zarządu prosił o nieujawnianie jego nazwiska.