Zbycie akcji PE ELKOP SA przez Członka Rady Nadzorczej
4 stycznia 2010
 20:22,

RB 1/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 04.01.2010 roku , że w wyniku transakcji pozarynkowej zawartej w dniu 28.12.2009 roku członek Rady Nadzorczej zbył 30 000 000 szt (słownie: trzydzieści milionów ) akcji ELKOP SA po cenie 1,72 grosza.
Członek Rady Nadzorczej prosił nie ujawniać jego nazwiska.