Zbycie akcji PE ELKOP SA przez Członka Rady Nadzorczej.
17 lutego 2009
 23:07,

RB 18/2009

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 17.02.2009 roku , że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych Członek Rady Nadzorczej zbył w dniach 11.02.2009 – 12.02.2009 roku 114 018 szt ( słownie :sto czternaście tysięcy osiemnaście) akcji spółki PE ELKOP SA po cenie 0,02 PLN.
Członek Rady Nadzorczej prosił o nieujawnianie jego nazwiska.