Zbycie akcji PE ELKOP SA przez Członka Rady Nadzorczej.
10 lutego 2009
 23:02,

RB 14/2009

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 10.02.2009 roku , że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych Członek Rady Nadzorczej zbył w dniach 03.02.2009 – 10.02.2009 roku 1 178 418 szt ( słownie :milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemnaście) akcji spółki PE ELKOP SA po cenie 0,02 PLN.
Członek Rady Nadzorczej prosił o nieujawnianie jego nazwiska.