Zbycie akcji PE ELKOP SA przez Członka Rady Nadzorczej.
26 maja 2008
 21:37,

RB 42/2008

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 26.05.2008 roku , że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych Członek Rady Nadzorczej zbył w dniach 15.05.2008- 21.05.2008 roku 6 362 089 szt ( słownie :sześćmilionówtrzystasześćdziesiątdwatysiąceosiemdziesiątdziewięć) akcji PE ELKOP SA po cenie średniej 0,03 PLN .
Członek Rady Nadzorczej prosił o nieujawnianie jego nazwiska.