Zbycie akcji PE ELKOP SA przez Członka Rady Nadzorczej.
25 kwietnia 2008
 21:31,

RB 39/2008

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 25.04.2008 roku , że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych Członek Rady Nadzorczej zbył w dniach 21.04.2008- 22.04.2008 roku 2 650 000 szt ( słownie :dwamilionysześćsetpięćdziesiąttysięcy) akcji PE ELKOP SA po cenie średniej 0,03 PLN .
Członek Rady Nadzorczej prosił o nieujawnianie jego nazwiska.