Zbycie akcji PE ELKOP SA przez Członka Rady Nadzorczej.
25 kwietnia 2008
 20:42,

RB 38/2008

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 25.04.2008 roku , że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej Członek Rady Nadzorczej zbył w dniu 22.04.2008 roku 8 556 000 szt ( słownie :osiemmilionówpięćsetpięćdziesiątsześćtysięcy) akcji PE ELKOP SA po cenie 0,03 PLN .
Członek Rady Nadzorczej prosił o nieujawnianie jego nazwiska.