Zbycie akcji PE ELKOP S.A. pzrez osobę spokrewnioną z Członkiem Rady Nadzorczej.
20 marca 2008
 20:14,

RB 25/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymana w dniu 19 marca 2008 roku,że osoba spokrewniona z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych w dniach 16.01.2008 r. i 21.01.2008 r..zbyła 21 500 akcji PE ELKOP S.A. po cenie 4,95 zł.