Zbycie akcji PE ELKOP S.A. przez Członka Rady Nadzorczej.
19 lutego 2008
 19:26,

RB 16/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 18.02.2008 roku,że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych Członek Rady Nadzorczej Emitenta zbył w dniach 11.02.2008-12.02.2008 – 1 393 450 akcji PE ELKOP S.A. po średniej cenie 0,13 PLN za akcję.