Zbycie akcji PE ELKOP S.A. przez Członka Rady Nadzorczej.
20 lutego 2008
 19:35,

RB 17/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 19.02.2008 r.,że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej w dniu 13.02.2008 r. Członek Rady Nadzorczej Emitenta zbył 5 000 000 akcji PE ELKOP S.A. po średniej cenie 0,05 PLN za akcję.