Zbycie akcji oraz nabycie PDA PE ELKOP SA przez Członka Rady Nadzorczej.
26 stycznia 2009
 22:53,

RB 7/2009

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 26.01.2009 roku , że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych Członek Rady Nadzorczej zbył w dniach 19.01.2009 – 23.01.2009 roku 655 385 szt ( słownie :sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji PE ELKOP SA po cenie 0,02 PLN oraz nabył 585 431 szt ( słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden ) PDA serii C PE ELKOP SA po cenie 0,01 PLN
Członek Rady Nadzorczej prosił o nieujawnianie jego nazwiska.