Zbycie akcji oraz nabycie PDA PE ELKOP SA przez Członka Rady Nadzorczej.
3 lutego 2009
 22:58,

RB 11/2009

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 03.02.2009 roku , że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych Członek Rady Nadzorczej zbył w dniach 27.01.2009 – 30.01.2009 roku 75 564 szt ( słownie :siededziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji spółki PE ELKOP SA po cenie 0,02 PLN oraz nabył 567 776 szt ( słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć ) PDA serii C PE ELKOP SA po cenie 0,01 PLN
Członek Rady Nadzorczej prosił o nieujawnianie jego nazwiska.