Zbycie akcji Emitenta
27 marca 2013
 08:01,

RB-W 8/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 27.03.2013 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta, złożone przez ATLANTIS S.A. w Płocku,

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.