Zbycie akcji Emitenta
27 marca 2013
 08:00,

RB-W 7/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 27.03.2013 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie o zmniejszeniu zaangażowania udziału w Spółce Emitenta, złożone przez REFUS Sp. z o.o. w Płocku.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu: