Zbycie akcji.
28 września 2006
 17:38,

UNI-PL 41/2006

Zarząd PEPW ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 27 września 2006 roku, że Pan Piotr Płoskoń w dniach od 13 do 15 września 2006 roku sprzedał 7 330 szt akcji PEPW ELKOP S.A. i tym samym zmniejszył swój udział w kapitale akcyjnym oraz prawie do wykonywania głosów na WZA poniżej 5 %. Przed tą transakcją wg wiedzy emitenta Pan Piotr Płoskoń posiadał 24 280 szt akcji Spółki Akcyjnej ELKOP co stanowiło 5,69 % kapitalu zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA.