Zbycie akcji.
19 września 2006
 17:31,

UNI-PL 36/2006

Zarząd PEPW ELKOP S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 18 września 2006 roku, że od dnia 6 września 2006 roku do dnia 11 września 2006 roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. sprzedała ogółem 14 886 szt akcji PEPW ELKOP S.A. , co stanowi 3,49 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.Przed sprzedażą ŁSSE S.A. posiadała 47 639 szt akcji co stanowiło 11,16 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.Po sprzedaży w dniu 11 września 2006 roku ŁSSE S.A. posiadała 32 753 szt akcji PEPW ELKOP S.A. co stanowiło 7,67 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów ( zmiana dotyczy 2 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów oraz zmniejszenia udziału poniżej 10 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów ).