Zbycie akcji.
12 września 2006
 17:24,

UNI-PL 31/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną 11 września 2006 roku,że Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. od dnia 02.09.2006 roku do dnia 05.09.2006 roku sprzedała ogółem 9 016 szt akcji PEPW ELKOP S.A. , co stanowi 2,11 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.Przed sprzedażą ŁSSE S.A. posiadała 56 655 szt akcji PEPW ELKOP S.A. co stanowiło 13,27 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.Po sprzedaży w dniu 05.09.2006 ŁSSE S.A. posiadała 47 639 szt akcji PEPW ELKOP S.A. co stanowiło 11,16 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów ( zmiana dotyczy 2 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów).