Zbycie akcji.
11 września 2006
 17:22,

UNI-PL 30/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną od Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA , że od dnia 31.08.2006 do 01.09.2006 sprzedała ona ogółem 23.606 szt. akcji PEPW ELKOP SA , co stanowi 5,53 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów . Przed sprzedażą ŁSSE SA posiadała 80.261 szt. akcji PEPW ELKOP SA co stanowiło 18,80 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów. Po sprzedaży w dniu 01.09.2006 ŁSSE SA posiadała 56.655 szt akcji PEPW ELKOP SA co stanowiło 13,27% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.