Zbycie akcji.
7 września 2006
 20:25,

UNI-PL 26/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 7 września 2006 roku, że NIVA INWEST Sp.z o.o. wraz z Panem Pawłem Kalatą po sprzedaży 30 000 szt PEPW ELKOP S.A. posiada poniżej 5 % w kapitale zakładowym i głosów na WZA.