Zbycie akcji.
6 września 2006
 20:23,

UNI-PL 25/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP S.A.podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w w dniu 6 września 2006 roku, że NIVA-INWEST Sp.z o.o wraz z Panem Pawłem Kalatą po sprzedaży akcji na sesji w dniu 30 sierpnia 2006 roku posiada 38 545 sztuk akcji PEPW ELKOP S.A. i z dniem 6 września posiada poniżej 10 % w kapitale zakładowym i głosów na WZA Spółki ELKOP.
Przed tą transakcją na dzień 22 sierpnia 2006 roku NIVA – INWEST Sp. zo.o. wraz z Panem Pawłem Kalatą posiadała 61 455 sztuk akcji, co stanowiło 14,39 % kapitału zakładowego i głosów na WZA Spółki ELKOP.