Zbycie akcji.
5 września 2006
 20:20,

UNI-PL 23/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 4 września, że Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. od dnia 24.08.2006 r. do dnia 29.08.2006 r. sprzedała ogółem 9 601 szt akcji PEPW ELKOP S.A. co stanowi 2,2 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów ( zmiana dotyczy 2 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów), zaś do dnia 30.08.2006 r. sprzedano 15 601 szt akcji ( zmniejszono udział poniżej 20 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów) Po sprzedaży w dniu 29.08.2006 r. ŁSSE S.A. posiadała 86 261 szt akcji PEPW ELKOP S.A. co stanowiło 20,2 % zaś w dniu 30.08. ŁSSE S.A. posiadała 80 261 szt akcji PEPW ELKOP S.A. co stanowiło 18,8 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów (ŁSSE w wyniku sprzedaży zmniejszyła udział poniżej 20 %).