Zbycie akcji.
30 sierpnia 2006
 20:17,

UNI-PL 21/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 29 sierpnia,że od dnia 16.08.2006 r. do dnia 23.08.2006 r.Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. sprzedała ogółem 8.461 szt akcji PEPW ELKOP co stanowi 1,98 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów, zaś do dnia 24.08.2006 r. sprzedano 14.461 szt akcji .Przed sprzedażą ŁSSE posiadała 104.501 szt akcji PEPW ELKOP S.A. co stanowiło 24,47 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.Po sprzedaży w dniu 24.08.br ŁSSE S.A. posiada 90.040 szt akcji PEPW ELKOP S.A. co stanowi 21,08 kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.