Zbycie akcji.
24 stycznia 2008
 18:39,

RB 8/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że osoba spokrewniona z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w ramach sesji zwykłych w dniach 16.01.2008 r. i 21.01.2008 r. zbyła 21 500 akcji PE ELKOP S.A. , po cenie 4,95 zł.